Учителка изпитва ученик

Учителка изпитва ученик:

– Разкажи урока.

Той мълчи.

– Добре, кажи ми заглавието на урока.

Той мълчи.

– Знаеш ли кой предмет изучаваме?

Той мълчи.

От последните редове се чува глас:

– Лелеее, та’с змия го разкарва из целия материал…

Следвайте ни в социалните медии