Privacy policy / Защита на личните данни

Novinite.EU обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята новинарска дейност и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни не се събират и не се използват по никакъв начин, освен ако Потребителя не се регистрира в сайта. В този случай, запазваме само необходимия минимум от информация, за да можем да предоставим услугите по идентифициране на Потребителя и възстановяване на забравена парола.

Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, сайта ще изпрати данните само на адреса на електронната поща, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на сайта при ползване от него на Novinite.EU, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Продавача по електронен път при необходимост от помощ от служител на Novinite.EU.

Novinite.EU държи на сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители. Novinite.EU уведомява родителите, че публикациите, предназначени за лица над 18 г. и определянето на подходящо за ползване съдържание от страна на техните деца е тяхна отговорност. Novinite.EU няма да събира или използва лична информация от лица под 18 г. и ще изтрие всякаква информация, за която знае, че принадлежи на лица под 18 г.

Информацията, събрана от Novinite.EU при използването на сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Novinite.EU няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

Следвайте ни в социалните медии