Разглеждан етикет

притча

По-скъпоценно от семейството няма

Един богат бизнесмен се сдобил със съкровище, което за него било по-важно от всичко на света: голям блестящ скъпоценен камък. Не обръщал внимание на семейството си, спрял да работи, единствено държал в ръка съкровището и му се любувал.…

Това било последният им шанс

Това е една тъжна притча за взаимоотношенията в двойката и за ужасяващите последствия, които можем да предизвикаме с прибързаните си заключения. Когато има и друг начин. Просто да разговаряме с партньора си и да проверим дали сме разбрали…

Защо трябва да браним душата си – Притча

Веднъж при един мъдрец дошла млада, красива девойка, цялата в сълзи. – Какво да правя? – проплакала тя. – Аз винаги се опитвам да бъда любезна и да се държа добре с хората, да не обидя никого, опитвам се да помогна на всички, както мога. И…

Притча за природата на скорпиона

Веднъж костенурката решила да се съгласи на молбите на скорпиона да го качи на гърба си и го пренесе до другия бряг на реката. Скорпионът седял мирно през повечето път, но точно преди да преминат на другия бряг не се удържал и ужилил…

Притча: Следвай естествения ход на нещата

Един преуспял човек помолил мъдреца Сенгай да напише пожелание за него, така че процъфтяването на неговото семейство да продължи от поколение на поколение. Сенгай взел голям лист хартия и написал: "Бащата умря, синът умря, внукът умря."…

Притча: Най-ценното при човека

Веднъж царят отишъл в гората на маймуните. Когато го видели, маймуните се изпокрили в паника, но останала само една маймуна, която изобщо не му обръщала внимание и подскачала от клон на клон, сякаш да се изтъкне. Царят изстрелял стрела по…

Защо в някои семейства цари щастие, а в други – не (Притча)

Веднъж един млад човек попитал един мъдрец: – Ти си мъдър човек, всички те уважават и те търсят за съвет. Моля те, кажи ми защо твоят семеен живот е толкова щастлив? Каква е тайната? Мъдрецът се усмихнал и казал: – Ела у дома, бъди мой…

Притча: Колко са силни две праскови

Имало трима генерали, които били изключително силни и смели. Толкова силни и смели, че ужасно се възгордели и никого не уважавали. Веднъж срещнали първия съветник на императора, но вместо да поздравят почтително мъдрия човек, те го…

Притча за старостта и младостта

Стар мъж се преместил да живее при своя син, снаха си и четиригодишният внук. Ръцете му треперели, очите му не виждали добре, походката му била несигурна. Семейството се хранело заедно на една маса, но старите, тресящи се дядови ръце и…

Притча за свободата и доброволното робство

Една притча за тънката граница между свободата и робството, за доброволното робство, в което всички ние участваме. И която звучи повече от актуално в днешния ден. Вижте – казал фараонът един ден на своите жреци – тези дълги върволици от…