Според проверяващи от Европейската Комисия българските пътища и магистрали отговаряли на европейските стандарти

Българските пътища и магистрали са качествени и отговарят на европейските стандарти, категорични са проверяващите от Европейската комисия. Те са извършили одит на готовите и изграждащите се шосета и аутобани у нас, финансирани с европейски средства. Това стана ясно от отговори на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщава в. „Труд”.

Новината за отличната оценка на Европа идва на фона исканията на БСП за независима оценка на състоянието на пътното строителство, каквато реално отдавна е извършена. През 2014 г. ЕК прави проверка на участъци от магистралите „Тракия”, „Марица”, „Струма” и „Хемус”, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Направен е и одит на извършените рехабилитации на пътища по Оперативна програма „Регионално развитие”-2007-2013

Експертите от Брюксел са проучили и анализирали и процеса на възлагане на обществените поръчки, както и избора на изпълнителите. По отношение на проверката за качеството на използваните материали и физико-механичните показатели на асфалтовите пластове, пробите и резултатите са анализирани в лабораторията на изпълнителя на тестовете в Италия.

От получените резултати е констатирано, че по отношение на дебелината проблеми няма, а показателите на асфалтовите пластове отговарят на изискванията на Техническата спецификация.

Общо 8 отсечки от 4 магистрали, изградени със средства по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. е проверила през 2014 година Европейската комисия.

Критериите ни са по-строги от повечето в Европа, работим по германски стандарти. Изграждането и рехабилитацията на пътища у нас се извършва според най-завишените европейски норми и стандарти, категорични са експертите. Още от 1979 г. насам се следват добрите практики в Германия. И се променят паралелно с тях. Част от критериите, на които трябва да отговарят родните шосета дори са по-строги от европейските.

Всички асфалтови смеси и материалите, участващи в техния състав, са съобразени с изискванията в ЕС. Износващият пласт, който се полага на нашите автомагистрали, така наречения сплит мастик, е приложен за първи път в Германия и сега се използва в целия свят. Европейските норми се прилагат и при строителството и ремонта на мостове.

Новите норми са съобразени с екологията, включени са нови видове кръстовища, обръща се особено внимание на отводняването на пътищата и т.н. Правилата са приведени в съответствие с европейските изисквания за пътна безопасност.

Магистрала „Тракия“ е дадена за пример – аутобанът е изграден качествено и евтино. В един от докладите за България от септември 2016 година, поръчан от Главна дирекция „Регионална и селищна политика” на Европейската комисия, изграждането на магистрала „Тракия” също е дадено като пример за евтино и качествено строителство. А в друг доклад на същата дирекция, в който е направено по-подробно изследване на поръчките за строителство на трите последни лота от аутобана е посочено, че проектът е добър пример за ефективно усвояване на евросредства.

След изграждане на аутобана се намалява броя на пътните произшествия, загиналите и ранените по трасето, увеличава се скоростта на пътуване и съответно икономическата ефективност за траспортните компании, подобрява се качеството на трансевропейската пътна мрежа, от която е част и „Тракия”, ограничават се задръстванията чрез избягване на населените места, намалява се отрицателното въздействие върху околната среда и се подобряват условията за потребителите, се казва в проучването, което акцентира върху успешни пътни проекти, финансирани с евросредства.

Само 0,5% от катастрофите се дължат на трасето, Тол таксите ще увеличат парите за ремонти

Въпреки липсата на средства, че пътищата и магистралите ни са изградени качествено, говори и фактът, че под 0,5% от катастрофите по родните шосета се дължат като допълнителен фактор на трасето, обясниха експертите, позовавайки се на статистиката на КАТ.

Според експерти след заработване на новата тол система и тази за електронните винетки финансирането ще се увеличи и това ще позволи да се осигурят повече средства за по-старите и неремонтирани шосета.

Следвайте ни в социалните медии

Вашият коментар