Футболния клуб Левски е получил отказ от Агенцията по вписванията за провеждане на Общото си събрание на 6-ти юли. Причината е, че не са спазени предвидените от закона срокове. Заявлението е получено на 2-ри юни, което не дава достатъчно време за публикуването на поканата според Търговския закон.

Основната цел задача на Общото събрание бе да се определи нов Надзорен съвет на дружеството. Плановете бяха Надзорният съвет да има основна роля в управлението на клуба. Целта на изпълнителният директор Павел Колев бе това нещо да се случи в най-кратки срокове, но очевидно,  в близкия месец това няма как да стане.

От публикувания дневен ред на събранието става ясно, че Управителният съвет на клуба няма бъде променян.

Към момента Председател на Надзорният съвет на Левски е Георги Попов, който бе собственик на мажоритарния пакет акции на клуба, но ги джироса на Наско Сираков. В момента Попов е в Дубай заедно с Васил Божков и няма как да изпълнява правомощията си. Друг член на Надзорния съвет – Александър Тумпаров, пък е под домашен арест, отново по обвинения, свързани с бизнесмена Божков. Третият член на съвета е Михаил Тодоров.

Ето и какъв беше планирания дневен ред на Общото събрание на акционерите:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2019-та г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019-та г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019-та г. проверен и заверен от регистрирания одитор.

4. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020-та г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019-та г. и попълване на фонд “Резервен”.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им до момента на членовете на Надзорния и Управителен съвет на дружеството.

7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството

8. Разни

Ще продължаваме да следим ситуацията и да ви информираме за развитието ѝ.