Windows се оказва с най-малко бъгове през 2016

Операционните системи от семейството Microsoft Windows са показали най-малко уязвимости през миналата година спрямо останалите платформи, според базата данни на сайта CVE Details, който проследява и систематизира сигурността на различни програмни продукти.

Пред Windows по брой на уязвимостите се нареждат Apple Mac OS X, многобройните версии на Linux и платформата Android, в която са открити най-много уязвимости.

Докато през 2015 г. Mac OS X и iOS бяха най-уязвимите операционни системи съответно с 444 и 387 уязвимости, сега те заемат 11-то и 15-то място с 215 и 161 открити бъгове, сочи статистиката на CVE Details. В същото време рязко се е увеличил броят на уязвимостите в мобилната платформа Android – до 523, или над четири пъти, в сравнение с 2105 г., когато в системата бяха открити 125 бъга.

Най-често откриваните уязвимости в Android през миналата година са свързани с повишаване на привилегиите (39,8%) и отказ от обслужване (25%). Близо половината (254) от уязвимостите имат рейтинг CVSS (Common Vulnerability Scoring System) на ниво 9 бала или повече, което на практика означава много висока степен на опасност.

Сумарно, най-много бъгове през 2016 г. са открити в продуките на Adobe

В тройката на абсолютните лидери по брой на уязвимостите влизат Debian Linux и Ubuntu Linux съответно с 319 и 278 открити бъгове през 2016 г. Четвърто място заема софтуерът Adobe Flash Player с 266 уязвимости, докато през 2015 г. плейърът, който изживява дните си, имаше повече бъгове – 329.

В същото време смятаните от мнозина за най-уязвими платформи Windows са далеч от „отличниците” по този показател. Така например, в Windows 10 са открити 172 бъга, което я класира на 14-то място, Windows 8.1 се отчита със 154 уязвимости и е 17-та в рейтинга, а Windows 7 и Windows Vista имат съответно 134 и 125 уязвимости и заемат 20-то и 26-то място.

При сървърните операционни системи с най-много уязвимости е Windows Server 2012 – на 16-то място със 156 бъга, следван от Windows Server 2008 на 22-ро място със 133 уязвимости.

Статистиката на CVE Details за браузърите отрежда първо място на Chrome, в който са открити 172 бъга. На голяма дистанция от него са Microsoft Edge (135), Mozilla Firefox (133), Microsoft Internet Explorer (129) и накрая, на 44-та позиция, е Apple Safari (56).

Офис пакетът Microsoft Office заема предпоследното, 49-то място с открити 48 уязвимости през миналата година.

Сумарно, най-много бъгове имат продуктите на Adobe – 1383 уязвимости във Flash Player и разновидностите на Acrobat Reader и Acrobat. На второ място е Microsoft с 1325 уязвимости, следвана от Google (695), Apple (611) и Red Hat (596).

Статистиката на CVE Details включва само уязвимости, които са официално регистрирани в базата данни Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) на MITRE – некомерсиална американска организация, която се занимава с изследвания, финансирани от правителството. Данните на CVE не са показател за рейтинга на сигурността на софтуерните продукти. По аналогия с медицината, броят на посещенията в клиниката не формира здравния рейтинг на пациента.

Бъговете, регистрирани в базата на CVE, често не са сравними по степен на опасност. Освен това редица производители на софтуер пускат обновления на сигурността на продуктите си, без да ги предоставят на CVE.

Може да харесате и