Въз основа на изсчисления, брутен вътрешен продук, Северозападна България е най-бедна в ЕС

BERLIN, GERMANY - JUNE 27: The flag of the European Union flies at the Chancellery on June 27, 2016 in Berlin, Germany. German Chancellor Angela Merkel is scheduled to receive French President Francois Hollande, Italian Prime Minister Matteo Renzi and European Council President Donald Tusk today to discuss the consequences of last week's Brexit vote. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Това показват изчисления на Евростат въз основа на брутния вътрешен продукт на човек от населението във всеки регион.Сметките са изразени в стандарт на покупателната способност т.е. са отчетени и разликите в цените между отделните региони.

Така най-богатите хора в ЕС се оказват жителите на Западен Лондон, който е отделен регион.

Произведеният там БВП на човек е 611 процента над средния за ЕС по данни за 2016 г.

Следва Люксембург, където цялата държава е един регион. Там произведеният БВП е 257% над средния за ЕС. След това се подреждат Югоизточна Ирландия, Брюксел, Хамбург, районът на Братислава, Прага, Обербайерн. Ил дьо Франс – районът около френската столица Париж, Стокхолм. Източен Лондон и други региони. Във всички тях произведеният БВП е над средния за ЕС.

На другия край на класацията е българският Северозападен регион, който обхваща областите Видин, Враца и Монтана.

Там произведеният БВП е с около една трета под средния за ЕС – само 29% от него. Следващият най-беден регион е френската отвъдморска територия Майо, която се намира в Индийския океан – там произвеждат 44% от средния за ЕС БВП. Следват още два български региона – Северният централен и Южният централен, региони в Гърция, Румъния. Унгария и Полша.

Може да харесате и