завод

Варна

Девненски завод пак изхвърли отровни емисии

BY
Новини

Пореден случай на видимо замърсяване на атмосферата с азотни оксиди документираха жители на девненския квартал „Повеляново“, край който се намира южната индустриална ...