От началото на 2018-а безработните у нас намалели с над 15 000

От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 15 000, като през март те наброяват 221 600.

Спрямо февруари регистрираните безработни са с 9011 души по-малко, а спрямо година по-рано – с 40 171. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Данните на административната статистика на Агенцията сочат устойчива тенденция за намаляване на безработицата, като през март регистрираното равнище в страната продължава да намалява и достига 6,8%. Един от обичайните фактори за това е сезонната заетост. Сравнението с предходния месец показва понижаване с 0,3%, а годишният паралел показва значително намаление от 1,2%.

Новорегистрираните безработни през месеца са 21 741, като в тази група младежите заемат дял от 24%, хората над 50 г. – 27%, самоопределилите се като роми са 13%, а хората с увреждания – близо 5%. В резултат на дейността на трудовите посредници над 5500 безработни са активирани да ползват предлаганите услуги от Агенцията по заетостта. Спрямо месец по-рано прави впечатление нарастването с над 50% на регистриралите се неактивни, чийто брой достига 1304.

Започналите работа на първичния пазар безработни през март са 19 814 – с над 25% повече спрямо предходния месец. В тази група, около 10% са продължително безработни, а над 25% са хора с основно и по-ниско образование. По-големият брой започнали работа се дължи и на субсидираната заетост, отбелязват от институцията. През март те са общо 2492, като спрямо година по-рано се наблюдава двойно нарастване на включените в инициативите на активната политика.

Освен към безработни, услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учащи и пенсионери. 273 лица от тези групи са намерили заетост чрез бюрата по труда през месеца, като пенсионерите заемат дял от 70%.

Обявените свободни работни места от реалната икономика през март са 23 131, бележат данните на Агенцията по заетостта, а сравнението с месец по-рано показва съществен ръст от близо 45% в потребностите от работна сила. Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар, като традиционно над 80% от местата са обявени от частния сектор. Най-много са работните места в сферата на хотелиерството и ресторантьорството – 5449 или 23% от заявените; преработващата промишленост – 4746 или 20% от заявените; търговията – 3692 или 16% от заявените, се допълва в съобщението.

Следвайте ни в социалните медии