fbpx

От днес започват масови проверки на животновъдни обекти

311

Проверката е във връзка с констатирания случай на нехуманно отношение и нерегламентирано движение на коне в Осоговската планина край Кюстендил.

По заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасността на храните д-р Дамян Илиев от днес започват масови проверки на животновъдни обекти, където се отглеждат еднокопитни животни.

Директорите на регионалните структури на агенцията трябва да създадат организация за поетапното извършване на документални и физически проверки на обекти и на пасища за спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на еднокопитните животни.

Проверките на обектите ще бъдат извършвани съвместно с представители на общинската администрация.

Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка седмица на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.

Още статии в тази категория
Коментари
Зареждане...