Най-конкурентоспособните страни в света

През тази седмица от Световния икономически форум обявиха класацията си на най-конкурентоспособните страни в света.

В класацията влизат близо 140 държави, подредени по редица фактори – от организирана престъпност до разходи за съкращения и участие на жените в работната сила.

Страните получават общ резултат за 12 основни показателя, сред които инфраструктура, образование и здравеопазване, ефикасност на трудовия пазар и иновации, въз основа на които се изготвя класацията.

Според доклада на Световния икономически форум, развиващите се икономики стават по-добри в иновациите, но са необходими повече усилия за разпределяне на ползите. Гъвкавостта на трудовия пазар и защитата на работниците също са необходими за конкурентоспособността и споделения просперитет.

Ето кои са 12-те държави, които заемат челните места в класацията:

12. Дания

Тази скандинавска страна постига както висока заетост, така ниски нива на неравенство, което подкрепя твърденията, че правата на трудещите се могат да бъдат защитени добре на гъвкави трудови пазари.

БВП на глава от населението: 53 744 долара
Най-добро класиране: Висше образование и обучение, 5-о място от 137 държави
Най-проблематичния фактор за правене на бизес: данъчните ставки

11. Норвегия

“На фона на високите нива на употреба на информационните и комуникационните технологии и на много динамичния бизнес сектор, Норвегия е добре позиционирана да извлече ползи от възможностите на дигиталната трансформация,” се казва в доклада.

БВП на глава от населението: 70 391 долара
Най-добро класиране: Макроикономическа среда, 1-во място от 137 страни
Най-проблематичен фактор за правене на бизнес: данъчни ставки

10. Финландия

Подходът на Финландия към “подготвянето на по-младото поколение за предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция чрез нови методи на преподаване е особено забележително,” се казва в доклада.

БВП на глава от населението: 43 169 долара
Най-добро класиране: Институции и здравеопазване; Начално образование, 1-во място от 137 държави и в двете категории
Най-проблематичен сектор за правене на бизнес: Ограничителни трудови разпоредби

9. Япония

Успехът на островната държава “до голяма степен се дължи на висококачествената физическа и дигитална инфраструктура, здравата и образована трудова сила и продуктивната иновационна екосистема.” Страната обаче страда от “постоянни проблеми с публичните финанси.”

БВП на глава от населението: 38 917 долара
Най-високо класиране: Съвършенство на бизнеса, 3-о място от 137 държави
Най-проблематичният фактор за правене на бизнес: Ограничителни трудови разпоредби

8. Великобритания

Обединеното кралство пада с едно място в класацията, въпреки че според доклада това не се дължи на брекзит. Изходът на продължаващите преговори около брекзит обаче вероятно “допълнително ще намали конкурентоспособността на страната,” предупреждават от Световния икономически форум.

БВП на глава от населението: 40 096 долара
Най-високо класиране: Технологична готовност, 4-о място от 137 държави
Най-проблематичен фактор за правене на бизнес: Данъчни разпоредби

7. Швеция

Швеция страда от влошаване на възприятията за институционалната среда в страната, въпреки че местната икономика “се представя най-добре в абсолютно изражение въз основа на набор от основни изисквания.”

БВП на глава от населението: 51 165 долара
Най-високо класиране: Макроикономическа среда, 4-о място от 137 държави
Най-проблематичен фактор за правене на бизнес: данъчни ставки

6. Хонконг

Хонконг се изкачва в класацията от 9-ото място през миналата година, което е най-големият скок в челната десетка. Този възход е подпомогнат от стабилните финансови пазари и гъвкавата трудова система, но според доклада, Хонконг може да се справи по-добре по отношение на използването на уменията на работната сила.

БВП на глава от населението: 43 528 долара
Най-високо класиране: Инфраструктура, 1-во място от 137 държави
Най-проблематичен фактор за правене на бизнес: Недостатъчен капацитет за иновации

5. Германия

В доклада се казва, че “отличното представяне” по отношение на иновациите и бизнес екосистемата на страната са “особено забележителни.”

БВП на глава от населението: 41 902 долара
Най-високо класиране: Пазарни размери, Съвършенство на бизнеса, и Иновации, 5-о място от 137 държави във всичките категории
Най-проблематичен фактор за правене на бизнес: данъчни ставки

4. Нидерландия

Добрата образователна система и високите нива на технологична подготвеност подкрепят успеха на страната в класацията, казват от Световния икономически форум.

БВП на глава от населението: 42 283 долара
Най-високо класиране: Инфраструктура и технологична подготвеност, 3-о място от 137 държави и в двете категории
Най-проблематичен фактор за правене на бизнес: Ограничителни трудови разпоредби

3. Сингапур

Градът-държава се представя добре във всички категории, въпреки че, според доклада, макроикономическата среда е пострадала от нарастващия държавен дълг, който е сред най-високите в света, измерван като дял от БВП.

БВП на глава от населението: 52 961 долара
Най-високо класиране: Висше образование и обучение, и ефикасност на пазар на стоки, 1-во място от 137 държави и в двете категории
Най-проблематичен сектор за правене на бизнес: Ограничителни трудови разпоредби

2. САЩ

Въпреки че се нарежда много високо в общата класация, според доклада, САЩ се представя слабо по отношение на “основни изисквания” и има ниски резултати при здравеопазването и началното образование.

БВП на глава от населението: 57 436 долара
Най-високо класиране: Развитие на финансовия пазар, Размер на пазара, съвършенство на бизнеса, и Иновации, 2-ро място 137 държави във всичките категори.
Най-проблематичен фактор за правене на бизнес: данъчни ставки.

1. Швейцария

Страната запазва челното си масто в класацията от 2012 г. насам, благодарение на силните си резултати в почти всички категории.

БВП на глава от населението: 79 242 долара
Най-висок резултат: Ефикасност на трудовия пазар, Съвършенство на бизнеса и Иновации, 1-во място от 137 държави в тези категории
Най-проблематичен фактор за правенето на бизнес: Неефективна държавна бюрокрация.

Следвайте ни в социалните медии