ЕС може да забрани отглеждането в клетки на селскостопански животни

101

Днес ЕК е решила да регистрира европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, която си е поставила целта да се сложи край на „нечовешкото отношение към селскостопанските животни“, отглеждани в клетки, съобщиха от институцията.

Новото европейско законодателство може да забрани на земеделските стопани да отглеждат кокошки носачки, зайци и други животни в клетки.  Европейската комисия (ЕК) може да бъде задължена от гражданите на континента, ако гражданската организация „Край на клетките“ успее да събере един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от Евросъюза, информира "Монитор".

Организаторите призовават Комисията да предложи законодателство за забрана на използването на: клетки за кокошки носачки, зайци, ярки, бройлери за разплод, пъдпъдъци, патици и гъски; родилни боксове за свине майки; клетки за свине майки и индивидуални боксове за телета, ако вече не са забранени.

Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала неговото съдържание.

Регистрацията на инициативата ще се осъществи на 11 септември. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата.

Ако инициативата събере подкрепа Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. И чак тогава в Брюксел ще вземат решението дали да предприемат или да не действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Може да харесате и