fbpx

Едно много важно послание за логиката и смисъла на животаЕдно много важно послание за логиката и смисъла на живота !

Веднъж, един млад евреин се приближил до известен равин и заявил, че иска да изучава Талмуда.

– “Говорите ли арамейски”?, попитал равина.

– “Не”.

– “Ами иврит”?

– “Не”.

– “Поне учили ли сте Тората като дете”?

– “Не, равине, не съм. Няма от какво да се притеснявате. Завършил съм Университета в Бъркли и наскоро защитих дисертация за философията на Сократ. Сега реших да попълня някои празноти в схващанията си и за тази цел искам да уча Талмуда”.

– “Не сте готов да учите Талмуда”, казал равинът. “Това е най-дълбоката книга. Но ако настоявате, първо ще ви дам един тест. Ако преминете успешно теста, ще ви разкажа повече”.

Младият мъж се съгласил и равинът продължил:

– “Двама мъже излизат от комин. Лицето на единия е чисто, а на другия – мръсно. Кой мъж ще измие лицето си”?

Младият мъж, абсолютно объркан от въпроса, попитал:

– “Този въпрос би трябвало да тества моята логика”?

Равинът кимнал.

– “Разбира се, че първият, който ще измие лицето си ще бъде човекът с мръсното лице”.

– “Грешно! Помислите логично. “Мръсният” човек ще се вгледа в своя спътник с чисто лице и ще приеме, че и неговото лице е чисто. “Чистият” човек ще погледне мъжа с мръсно лице и предположи, че и неговото лице е мръсно. С други думи, човекът с чисто лице ще се измие”.

– “Колко сложен въпрос”, отбелязал младият мъж. “Добре, равине, задайте ми още един”.

– “Както кажете, млади човече. Двама мъже излизат от комин. Лицето на единия е чисто, а на другия – мръсно. Кой мъж ще измие лицето си”?

– “Чакайте, нали вече се разбрахме, че мъжът с чисто лице ще го измие”.

– “Това не е вярно. И двамата мъже ще измият лицата си. “Чистият” човек ще погледне мъжа с мръсно лице. Той ще помисли, че и неговото лице също е мръсно. Така човекът с чисто лице ще се измие първо. След това, “мръсният” мъж ще забележи, че мъжът с чисто лице измива лицето си и той самият ще се измие”.

– “О … Дори и не помислих за това. Не мога да повярвам, че направих още една грешка! Учителю, моля, задайте ми още един въпрос”.

– “Добре. Двама мъже излизат от комин. Лицето на единия а чисто, а на другия – мръсно. Кой мъж ще измие лицето си”?

– “Ами… Нали преди малко говорихме за това. И двамата мъже ще измият лицата си”.

– “Сгрешихте още веднъж! Нито един от двамата мъже няма да измие лицето си. Мислете логично. “Мръсният” мъж ще погледне мъжа с чисто лице. Той ще помисли, че лицето му е чисто и няма да го измие. “Чистият” човек ще види, че «мръсният» не измива лицето си и нито един от двамата няма да се измие”.

Този отговор разстроил младият мъж.

– “Моля ви, равине, имайте малко вяра в мен! Знам, че съм достатъчно умен, за да изучавам Талмуда. Попитайте ме нещо друго!

– “Добре. Двама мъже излизат от комин”…

– “Нито един от тях няма да измие лицето си”!

– “Грешите отново. Не разбирате ли че, схващането на философията на Сократ не е достатъчно, за да учите Талмуда? Обяснете ми как двама души излизат от комина, а лицето само на единия е мръсно? Не виждате ли? Този въпрос е безсмислен! Ако цял живот задавате грешните въпроси, отговорите, които получавате  няма да ви отведат до никъде”.

Източник: obekti.bg

Още статии в тази категория
Коментари
Зареждане...

Моля, споделете статията, за да може тя да достигне до повече хора!

Благодарим ви!!!
x