АИКБ: Не сме съгласни с предвиденото увеличение на цена „Задължения към обществото“

“Изразяваме нашето категорично несъгласие с предвиденото увеличение”

Обръщаме се към Вас във връзка с предстоящото увеличение на цена Задължение към обществото и отражението му върху крайната цена на електроенергията. Това се казва в писмо на председателят на АИКБ Васил Велев до Иван Иванов, председател на КЕВР във връзка с предстоящото увеличение на цена Задължение към обществото в крайната цена нa електроенергията, информира БГНЕС.

През първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и непредвидимост, което изложи всички участници в системата на риск и изпитания. Форс мажорните обстоятелства доведоха до необходимост от извънредни мерки, които да гарантират сигурността на доставките и вътрешното потребление. Посочените трудности, както и липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия доведоха до съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването.

Особената политическа ситуация в страната през последните месеци доведе до необходимост от отлагане на редица мерки от страна на държавните институции, в това число и КЕВР – една от които беше частичното увеличението на цената на природния газ. Правим това уточнение тъй като увеличението на цената на електроенергията, посредством т.н. „Задължения към Обществото“ /ЗкО/, е в пряка причинно-следствена връзка с отложеното увеличение на цената на природния газ. Така нареченото „кръстосано субсидиране“, типично, доведе до дискриминационно отношение спрямо индустрията, която ще трябва да плати крайната сметка след края на отоплителния сезон.

Логичният извод е, че предпоставките за своевременни действия от страна на КЕВР бяха налице още в началото на годината, но в резултат от забавените действия на регулатора индустрията ще понесе солидни загуби по изброените направления.

Изразяваме нашето категорично несъгласие с предвиденото увеличение на цена „Задължения към обществото“.

Бихме окачествили подобна мярка като „най-мързеливото“ решение за сектор електроенергетика. Смятаме, че резервите и буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към настоящия момент не се осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите елементи за високоефективното комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон.

Остава впечатлението, че въпросните когенерации изпитват остра необходимост от покриване на неясни разходи, оптимизирайки цената за количествата енергия, която подлежи на изкупуване от НЕК на преференциални цени. Смятаме, че е налице противоречие с генералната концепция за високоефективно комбинирано производство, а именно – производството на електроенергия да е съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения в ценовите компоненти за всички крайни потребители.

Настояваме КЕВР да потърси по-усърдно алтернативните възможности за оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цена ЗкО на всеки няколко месеца. В настоящето положение енергоемкият бизнес е поставен под натиска на едновременното увеличение на цена на природния газ и електроенергията и то в период, който се очаква генералното потребление да намалява. Остава впечатлението за избирателност на действията на регулатора, обоснована от обстоятелства намиращи се извън пазарните принципи. Липсата на мерки, които да доведат до пълна либерализация на енергийните пазари затруднява достатъчно едрия бизнес, който към настоящия момент ще трябва да търпи и последиците от закъснелите действия на регулатора.

Призоваваме Ви да преразгледате решението си за предстоящото увеличение на цена ЗкО, в противен случай ще бъдем принудени да изразим недоволството си по начин, какъвто поискат нашите членове, заявява още Васил Велев.

Ако статията Ви е харесала или смятате, че е полезна - моля споделете я с приятелите си.

Споделянето е много лесно и става само за секунда. Използвайте бутоните на социалните мрежи по-долу. Благодарим Ви!!!
x
Share via