Учениците искат да се върнат на училище!

Общото между българските ученици през третата седмица на дистанционното обучение е желанието им възрастните да свикнат с новите технологии. Те се обединяват и в надеждата по-скоро да се завърнат в класните стаи офлайн.

Семейният надзор на практика е постоянен, и тенденцията е все повече родители също да са въвлечени в домашното обучение, обобщава БТА.

По данни на Министерството на образованието и науката (МОН) учениците в България са около 700 000, учителите – над 60 000, паралелките – приблизително 40 000. Близо 2000 учители нямат техническа възможност да работят дистанционно, около 70 000 ученици не разполагат с устройства, а част от тях и с интернет. За подсигуряване на учителите с техника бяха предвидени между 1 и 2 млн. лева от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Всяко училище само е избрало формата – синхронно или асинхронно дистанционно обучение, което е по-достъпно – през електронната поща или интернет приложение, с поставяне на задачи по телефона, с родителите. Изпратени са акаунти за работа в платформата на Майкрософт TEAMS, която е безплатна, но е най-добре да се работи с платформи, с които учениците са свикнали. Обхватът на електронното обучение по последни данни е близо 95 процента, останалите – ще бъдат включени в проекта “Подкрепа за успех” и ще наваксат с присъствени занятия след възстановяване на учебния процес в училищата.

Най-подготвени за виртуалния преход на образователния процес от всичките около 2 400 училища в България, очаквано и заради наличните ресурси, изглеждат частните училища, ако съдим по едно от столичните, което е гордо да се похвали, че изпреварва реакциите на Министерството на образованието и науката и вече разполага с микросайт с достъпна информация, свързана с програмата, ресурсите, здравето и безопасността на ученици, родители и учители.

Следвайте ни в социалните медии