Съдът разреши неваксинирано дете да ходи на градина

Въпреки че по закон у нас обществени ясли и детски градини могат да се посещават само от деца, които имат задължителните за страната ваксини, противниците на имунизациите са на път да постигнат пробив. Решението на Регионалната здравна инспекция в Сливен да спре от детска градина едно от децата на известния отец Евгений Янакиев от града е пряка дискриминация, реши местният административен съд. Ако решението се потвърди и от горната инстанция – Върховния административен съд, детето ще може да ходи на градина въпреки липсата на имунизации.

През 2018 година РЗИ Сливен отказва достъп до градина на едно от общо деветте деца на отеца, тъй като родителите му отказват да го ваксинират. Не получават и детски помощи за момчето и за една от сестрите му, която също не е имунизирана. Бащата и майката се жалват в Комисията за защита от дискриминация за това, че детето няма достъп до социален контакт с връстниците си и до професионални педагози. Те считат за “неправилен, немотивиран и повърхностен извода на РЗИ – Сливен, че „неваксинираните деца са изложени на риск от заболяване и поставят в риск ваксинираните поради създаване на условия за понижаване на колективния имунитет“. Според тях опасни са само тези, които са болни в момента, а не ако евентуално се разболеят в бъдеще. Освен това задължителни ваксини има само за записване в градини и ясли, но не и в училище, тъй като по конституция началното образование е задължително, пише “Сега”.

Комисията обаче решава, че дискриминация няма. Не се ограничава правото на детето на образование, защото посещаването на градина не е задължително, “нормативно установеното задължение определени лица да подлежат на задължителна имунизация е в съответствие и с други основни човешки права – на живот, на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи”, т.е. че така се предвижда превантивна защита на децата от заразни болести, смята КЗД. Затова и има ограничения при прилагането на законодателството за защита на правата на човека – когато става дума за защита на здравето или правата и свободите на другите, мотивират от комисията решението си, че дискриминация няма.

В края на миналия месец обаче Административен съд-Сливен отменя решението на КЗД. Основният мотив е, че законодателството дава възможност на градина и ясла да ходят и деца, които не са ваксинирани по медицински причини и имат трайни противопоказания. “Следователно законодателят допуска достъп до предучилищно посещение в държавно детско заведение и на деца, които не са имунизирани. Обстоятелството, че се допуска такава категория неимунизирани деца да посещават детска градина, налага извода, че и тяхното присъствие в заведението при едно евентуално заболяване би могло да постави в риск ваксинираните деца. Следователно, ако съображенията на законодателя са за спиране и предотвратяване разпространението на епидемии, то би следвало забраната за достъп до градина на неимунизирани деца да е еднозначна и категорична досежно всички деца без поставени задължителни ваксини. В случая обаче не е така”, мотивира се съдия Иглика Жекова, и затова смята, че детето на отеца е поставено в неблагоприятно положение.

Освен това съдът се съмнява и в довода на РЗИ, че неимунизираните деца поставят в риск имунизираните. Целта на имунопрофилактиката е именно да се създаде имунитет, поради което и не следва да съществува риск от заразяване при ваксинираните деца, смята съдът.

Съдия Жекова смята още, че “изложените в подкрепа на задължителната имунизация като условие за достъп до детска градина доводи за предпазване от заразни болести и епидемии не следва да се приоритизират пред целта на държавата да създава подходящи условия за отглеждане и изграждане на психологически адаптирани, комуникативни и интелектуално и нравствено пълноценни индивиди. Целта на създаването на детски градини е не само подпомагане на работещите родители в грижите за децата, но и осигуряване на условия за социализиране на последните, създаване на полезни навици, в т.ч. и подготовка за предстоящото училищно обучение”. Затова и лишаването на детето на отеца от градина може да се приеме като по-неблагоприятно третиране.

„Решението е прецедент и досега в България няма друго такова. То е пробив в битката ни с ваксините. За съжаление, Николай продължава да не e допуснат да ходи на градина, въпреки че е в предучилищна възраст, а в България това е задължително“ – коментира за „Сливен прес“ отец Евгений. Той и съпругата му Венелина имат общо 9 деца, а протосингелът на митрополията и предстоятел на храма „Свети Димитър“ е открит противник на задължителните имунизации. Той е на тези позиции открито, след като седмото му дете е получило пристъп на паника при поставянето на ваксина срещу морбили и има проблеми с говора.

Следвайте ни в социалните медии