Средната заплата в София ще стигне почти 2000 лева

Средната заплата в София ще стигне почти 2000 лева след 4 години.

Това сочи анализ на Института за пазарна икономика, изготвен в рамките на сътрудничеството със Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

В момента средната заплата в столицата е малко над 1700 лв. Има значителни различия в заплащането между отделните икономически дейности. В горната част на скалата са ИТ индустрията, държавното управление и аутсорсингът, а в дъното са земеделието, хотелите и ресторантите, където средното брутно месечно възнаграждение не е достигнало дори 1000 лв.. Според прогнозата на ИПИ до края на 2023 г. в ИКТ сектора средната заплата ще стигне близо 4000 лв., а единствено в туризма ще е под 1000 лева.

Постепенното изчерпване на свободния трудов ресурс в столицата личи доста ясно от динамиката и състоянието на безработицата, посочват още от института. Към края на 2018 г. броят на безработните е намалял до едва 13 хиляди, а висшисти без работа почти няма. Изменение има и във възрастовата структура, като делът на лицата под 44 години без работа намалява.

Прогнозата е, че ако столицата разширява значително заетостта си в близко бъдеще, това няма да е за сметка на настоящите безработни, а чрез привличане на работници от други области или активиране на хора, които в момента са извън работната сила.

За разлика от повечето области на страната, където преобладават заетите със средно образование, в София висшистите са мнозинство. Наблюдава се обаче ръст на заетостта и при хората с основно и по-ниско образование, което донякъде може да се обясни с изчерпването на по-квалифицираните кадри и със съживяването на строителството.

И още една любопитна тенденция от прогнозата на ИПИ – в следващите 4 г. значително ще расте броят на заетите на възраст между 60 и 64 г.

Само търговията и здравеопазването губят кадри в София през последните години. В същото време обаче търговията все още е секторът с най-много работещи – почти 140 хиляди души към края на 2018 г. На второ място са информационните и комуникационните технологии. Те, заедно с аутсорсинга добавят най-много нови работни места. По-чувствителен ръст имало и при финансови и застрахователни услуги и при операциите с недвижими имоти. Прогнозира се чувствително увеличение на заетите в ИКТ, аутсорсинга и индустрията.

Сред студентитне в София най-голям интерес имало към специалността “Бизнес и администрация”, също и към информатиката и техническите специалности. Увеличава се интересът и към професионалното училищно образование в областта на високите технологии.

Следвайте ни в социалните медии