Сигналът за саботаж на БНР бил фалшив!

Генералният директор на БНР вчера направи изявление, в което твърди, че отново е имало опит да бъде спрян сигналът на програма “Хоризонт”, Радио “София”, и “Христо Ботев” от 9.00 сутринта до 17.00 часа на 4 октомври, след като НУРТС е изпратила уведомление за техническа профилактика.

По този повод екипът на ТОПНОВИНИ изпрати официално запитване към НУРТС дали са изпращали такова съобщение към ръководството на БНР и дали профилактиката е от предварително планираните. Изпратена бе позиция до всички медии.

От НУТРС заявяват, че датите за профилактика на отделните предаватели, чрез които се разпространяват програмите на БНР, са известни на БНР от 30.11.2018 г., когато НУРТС България ЕАД е изпратило на БНР окончателния график за профилактика през 2019 г. Не са постъпвали възражения или коментари от страна на БНР.

“Договорът между НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД и БНР възпроизвежда нормативните задължения на НУРТС България ЕАД, произтичащи от Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, приети от КРС и обнародвани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2007 г. Съгласно този нормативен акт НУРТС България ЕАД е задължено да извършва периодични профилактични прегледи и настройки на предавателните съоръжения по определен график”, посочват от НУРТС.

“В посочения документ Комисията за регулиране на съобщенията ясно указва, че профилактика на електронните съобщителни мрежи се извършва поне веднъж в годината, като предварително се уведомява КРС и аудиторията. Целта на профилактиката е да не се допуска спиране на сигнала на излъчваните в ефир радио- и телевизионни програми поради авария и дефектирали съоръжения. Профилактиката не се провежда в национален мащаб, а засяга само предавателите от определена кула на НУРТС България ЕАД. Годишният план за профилактика е съставен по начин, който да позволява изключване на отделни предаватели при минимално засягане на интересите на крайните потребители. Последните могат да слушат/гледат програмата чрез други предаватели, които в голяма степен припокриват своя обхват”, пише още в официалното съобщение.

Посоченият по-горе основен принцип на профилактиката се отнася и до програмите на БНР – графикът за профилактики е съставен по такъв начин, че да няма прекъсване на излъчването в големи райони, като се има предвид и припокриването от отделните предаватели. Ето защо профилактиката на дадено съоръжение по графика, не означава пълна липса на приемен сигнал на програма „Хоризонт“ в зоната на обслужване на съответния предавател. Минималната степен на засягане на аудиторията на програма Хоризонт е демонстрирана многократно. През месец март и август 2019 г. са извършвани дейности по профилактика и поддръжка на КРТЦ Витоша. Спирането на работата на предавателя за извършване на тези дейности не е довело до липса на сигнал на програма Хоризонт на територията на град София и не са постъпвали сигнали и възражения, нито от БНР, нито от слушателите на неговите програми.

В този смисъл, става ясно, че всъщност не е имало опит за саботаж, а напротив – планово спиране, като спирането на предавателя е нямало да се отрази нито на програмите на БНР, нито на тяхното покритие.

В резултат на това, можем да приемем, че ден преди заседанието на СЕМ, на което ще се обсъди процедурата по предсрочно прекратяване на мандата му, генералният директор на БНР – Светослав Костов прави отчаян опит да представи себе си в ролята на спасител на Националното радио и полу-достоен наследник на Сирак Скитник.

Следвайте ни в социалните медии