Продължават измамите от мними ВиК служители!

Продължават измамите, свързани с нерегламентирано предоставяне на „ВиК“ услуги.

Граждани сигнализират за лица, представящи се за служители на „ВиК“ Враца, които събират такса за подмяна на водомери на територията на града.

Напомняме на всички потребители на ВиК услуги, че продажбата и подмяната на водомери се заявяват само на място във управлението и районните производствени поделения на дружеството. Срещу заплатената такса за съответната услуга на всеки потребител се издава разходооправдателен документ /фактура, касова бележка/.

Дружеството ще сезира компетентните органи за предприемане на адекватни мерки срещу действията на тези лица.

Следвайте ни в социалните медии