Парламентът обяви извънредно положение в цяла България!

С пълно мнозинство депутатите официално обявиха извънредно положение в страната заради епидемията от коронавирус.

То важи за цялата на страната за период от 1 месец – считано от 13 март до 13 април включително.

Това стана ясно на заседание на парламента.

По Конституция се обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет.

Основният закон в държавата разпорежда, че основните права на гражданите са неотменими. При извънредно положение обаче Конституцията предвижда временно да може да бъде ограничено упражняването на отделни права на гражданите.

Следвайте ни в социалните медии