НСИ: Средната заплата в България надхвърли 1300 лева

Средната работна заплата в страната надхвърли 1300 лв. За последното тримесечие на 2019 г. тя е 1 313 лв., отчете НСИ.

Спрямо предното тримесечие размерът й е нараснал с 5.1%, като това основно се дължи на по-високите възнаграждения през декември, когато на много места се получават коледни бонуси. Така например само за декември средната заплата за страната е 1349 лв., докато за октомври е била 1 296 лв., а за ноември – 1 294 лв.

За една година пък средната заплата в страната е нараснала с 12% – през четвъртото тримесечие на 2018 г. тя е била 1171 лв. За една година най-много са се вдигнали възнагражденията икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ с 19.8% и „Образование“ с 16.9%, отчита НСИ.

В други сектори обаче се получават най-високи средномесечни заплати – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения“ – 3 090 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 161 лв. и „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 155 лева.

На другия полюс са “Хотелиерство и ресторантьорство“ със 766 лева средна заплата и селско стопанство с 1 009 лева.

В края на 2019 г. 2 288 609 българи са наети на трудово и служебно правоотношение – с 2 600 по-малко отпреди година.

Следвайте ни в социалните медии