Националният Статистически Институт твърди, че годишната инфлация в България е спаднала

Според изнесените от НСИ данни, темпото на поскъпване на потребителските цени през октомври се е забавило.

Националният Статистически Институт е разработил и калкулатор за изчисляване на инфлацията. Можете да го намерите на този адрес.

През октомври 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 17.6%.

Месец по-рано – през септември 2022 г., НСИ отчете месечна инфлация, измерена с ИПЦ, от 1.2%, а годишна 18.7%.

Най-голямо през октомври 2022 г. е месечното увеличение на цените при групите стоки и услуги облекло и обувки (+7.0%), развлечения и култура (+2.7%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2.3%). Намаление на цените през отчетния месец е регистрирано в групите жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-2.1%), транспорт (-1.4%) и съобщения (-0.1%).

Графика: НСИ

През октомври 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 14.8%.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 15.0%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 – октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 – октомври 2021 г. е 13.8%.

През октомври 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: пипер – с 9.4%, пълномаслено прясно мляко – със 7.6%, картофи – с 6.7%, кашкавал – с 6.5%, сол – с 6.2%, маргарин – с 5.9%, яйца – с 5.5%, нискомаслено прясно мляко – с 4.2%, сирене – с 4.2%, захар – с 4.1%, зрял боб – с 3.6%, кисели млека – с 3.5%, ориз – с 3.5%, трайни колбаси – с 2.4%, зрял чесън – с 2.2%, свинско месо – с 2.1%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 2.0%, месо от едър рогат добитък – с 2.0%, леща – с 2.0%, мляно месо (кайма) – с 1.9%, грозде – с 1.9%, цитрусови и южни плодове – с 1.8%, зеле – с 1.6%, ракии – с 1.6%, оцет – с 1.4%, брашно – с 1.2%, газирани напитки – с 1.1%, хляб – с 1.0%, бира – с 1.0%, риба – с 0.9%, малотрайни колбаси – с 0.9%, минерална вода – с 0.6%, вина – с 0.5%, кафе – с 0.5%, плодови сокове – с 0.3%, и други.

През октомври 2022 г. са намалели цените на следните хранителни продукти: ябълки – с 5.3%, олио – с 2.8%, зрял лук – с 2.3%, листни зеленчуци – с 1.7%, месо от домашни птици – с 1.5%, млечни масла – с 0.2%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: обувки – с 8.9%, облекло – с 6.2%, банкови услуги и такси – с 5.9%, погребални услуги – с 2.1%, пелети – с 2.0%, поддръжка и ремонт на ЛТС – с 1.9%, курсове за изучаване на чужд език – с 1.9%, курсове за водачи на ЛТС – с 1.9%, услуги по обществено хранене – с 1.7%, въглища – с 1.6%, градинарство и цветарство – с 1.6%, химическо чистене – с 1.6%, дърва за отопление – с 1.5%, такси за поддръжка в съсобствени жилищни сгради – с 1.4%, кина и театри – с 1.3%, готварски печки – с 1.3%, бръснаро-фризьорски услуги – с 1.2%, климатични инсталации – с 1.1%, продукти за лична хигиена и козметични продукти – с 0.9%, дизелово гориво – с 0.9%, текущ ремонт и поддържане на жилище – с 0.8%, мебели – с 0.4%, и други.

През октомври 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: централно газоснабдяване – с 30.8%, пътнически въздушен транспорт – с 22.9%, метан за ЛТС – с 21.3%, услуги по краткосрочно настаняване – със 7.0%, автомобилен бензин А95Н – с 3.5%, застраховки, свързани с жилището и автомобилни застраховки – с по 3.1%, автомобилен бензин А100Н – с 2.1%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 2.0%, телевизори – с 1.2%, почистващи и дезинфекционни средства за дома – с 1.0%, газообразни горива за битови нужди – с 1.0%, прахове за пране – с 0.8%, други пощенски услуги (куриерски услуги) – с 0.7%, и други.

През октомври 2022 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 2.6%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 1.1 и 0.7%.

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в България, като оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.

Как се променя Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според ХИПЦ през октомври 2022 г. месечната инфлация е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 14.8%.

Графика: НСИ

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12.7%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 – октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 – октомври 2021 г. е 11.7%.

НСИ отбелязва, че ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки.

Как се променя индексът на цените за малката кошница (ИЦМК)

Според индекса на цените за малката кошница през октомври 2022 г. се регистрира увеличение с 1.9% на месечна база и с 19.7% от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.).1

През октомври 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

– нехранителни стоки – увеличение с 3.0%;

– хранителни продукти – увеличение с 2.0%;

– услуги – увеличение с 0.1%.

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата

Следвайте ни в социалните медии