Здравната осигуровка за безработните ще се увеличи

Здравната вноска на безработните се вдига с 2 лева. Трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, които сами внасят задължителните си здравни вноски ще внасят вече повече пари. Те ще дължат месечно по 24.40 лева на здравната каса. Миналата година те плащаха по 22.40 лева.

Причината е, че от началото на 2020 година е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход – 610 лева, а през 2019 година той беше 560 лева. Припомняме, че максималният месечен осигурителен доход остава и тази година 3000 лева.

Това важи и за хората в неплатен отпуск, студентите с прекъснато обучение и абитуриентите в месеците преди да започнат работа или да се запишат в университет. Те също трябва да отделят по 24.40 лева месечно за здраве. А не се отнася за хората, които са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване със свободна професия, занаятчии, земеделци, еднолични търговци и други.

Следвайте ни в социалните медии