Елена Гунчева: Явно от право и политика всеки разбира!

Всички се втурнаха да пишат жалби. Оказва се, че всеки българин е завършил юрист, който може да спори по закона. Дори срещнах твърдения, че заповедта на министъра е индивидуален административен акт. А сега по същество за тези, които пишат жалбите:

Жалба срещу заповедта може да подаде само физическо лице. Обосноваването на ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС е задължително, а никъде в приложените жалби не видях подобна обосновка. Трябва да се посочи видът на акта, който се обжалва – нормативен, общ, индивидуален. Защото начините на обжалване и последствията са различни!

Когато искате експертиза, знаете ли, ЧЕ ВИЕ ТРЯБВА ДА Я ЗАПЛАТИТЕ? Поисканата тройна експертиза при недостига на вещи лица, ще проточи делото поне година, ще ви струва прескъпо, още повече, че е излишна, тъй като съдът не е разпределил доказателствената тежест, а принципно Министърът на здравеопазването трябва да посочи съображенията за издаването на заповедта.

Трябва да знаете, че ако загубите, вие ще заплатите разноските по делото на отсрещната страна.

И още няколко неща, които всеки практикуващ юрист ще ви каже: Делото ще продължи повече от извънредното положение, ерго, явява се безсмислено, ВАС няма да се събере и да вземе решение незабавно, както си го въобразяват някои. Второ: Администрацията в България има тактика при такива обжалвания – като започне делото, ще направи леко изменение в заповедта и делото ще бъде прекратено, защото обжалваната разпоредба ще бъде отменена.

А сега: има гратисен период до събота. Щяло да има детайлизиране от РЗИ и полицията /твърдения на НОЩ/, което пък е съвсем незаконосъобразно. Полицията заяви, че ще се глобява. По-добрият вариант, който ви предлагам, е ако ви съставят Наказателно постановление, да го обжалвате. На нищожност на заповедта може да се позовете и при обжалването на индивидуалния административен акт.

Толкова от един прост юрист, който си работи, без да се рекламира!

Впрочем, тези, които заведохте дела срещу НАП, докъде стигнахте, че нещо не разбрах?

Елена Гунчева

Следвайте ни в социалните медии