Европейската Комисия излезе със становище, че България, Румъния и Хърватия трябва да бъдат приети в Шенген

България, заедно с Румъния и Хърватия отговарят на условията за влизане в Шенген и Съветът на ЕС трябва да им позволи без забавяне да участват пълноценно в Шенгенското пространство. Това се казва в приет в сряда политически документ от Европейската комисия.

“България е въвела силно управление на границите с ефективно наблюдение и систематични гранични проверки. Борбата с трансграничната престъпност е приоритет чрез международното полицейско сътрудничество, включително с “Европол”. Шенгенската информационна система е добре изградена. България също така демонстрира, че разполага с необходимите структури, за да гарантира спазването на основните права, гарантиращи достъп до международна закрила, спазвайки принципа на забрана за връщане”, се казва в документа, който ще бъде изпратен за обсъждането на срещата на министрите на вътрешните работи от ЕС в началото на декември.

Европейската комисия, която има правомощие да направи оценката за съответствие с изискванията за влизане в Шенген, но няма думата по фактическото решение, което трябва да се вземе с единодушие от европейските държави, казва, че от години трите държави ” допринасят значително за доброто функциониране на Шенгенското пространство, включително по време на пандемията и напоследък, когато се сблъскахме с безпрецедентни последици от войната в Украйна”.

Въпреки, че тези държави, членки на Европейския съюз “вече са обвързани с част от правилата на Шенген, вътрешният граничен контрол с тях не е бил вдигнати и следователно те не се ползват от пълните предимства, които идват с това да бъдат част от Шенген”, пише още в документа на Европейската комисия.

В документа се казва, че доброволните проучвателни мисии, проведени през октомври, са потвърдили, че 2022 г., че “България и Румъния не само продължават прилагането на новите правила и инструменти, но също така значително са засилили цялостното приложение на шенгенската архитектура във всичките й измерения”.

“Нещо повече, тези две страни доказаха, че имат примерен опит в прилагането на Шенгенски правила”, се казва в документа.

Следвайте ни в социалните медии