Държавата издирва младежите, които не работят и не учат

По данни на НСИ броят на младежите, които нито учат, нито работят за първото деветмесечие на 2019 година, е почти 167 000. Броят на тези младежи е по-малък с почти 14 на сто в сравнение на същото деветмесечие на 2018 г., но все още 167 хиляди е голямо число. Това заяви за БТА министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Тяпосочи, че от Министерството ще работят с тази група младежи, като първо ще бъде създадена информационна база за това кои са, къде са намират, икономическите причини, поради които не работят. След това ще се търси възможност за професионално ориентиране с конкретни мерки за обучение, включително наставничество и развитие на дуалната форма на обучение.

Най-често такива хора биха искали много бързо да видят връзката между образованието и работата, заяви министърът на труда и социалната политика. Ще има курсове по дигитални умения, по предприемачество, както и по социални, комуникативни умения, които са ключови за намирането и оставането на работа.

По думите на министър Сачева в момента най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост – 29,8 на сто, в търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети – почти 15 процента, в административни и спомагателни дейности – 8,7 на сто, хотелиерство и ресторантьорство – 7, 8 на сто, строителство – 7,7 на сто.

Най-търсените професии в момента са оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт и квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия. Изключително търсени са и хората, които полагат грижи за други хора, както и заетите в сферата на професионалните услуги – бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други, каза министър Сачева.

Следвайте ни в социалните медии