„ДЕСПАС” ООД: ПОКАНА за кръгла маса и пресконференция

ПОКАНА за кръгла маса

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0036-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ДЕСПАС ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология.

Събитието ще се състои на 29.05.2020г. от 10:00 часа в офиса на „ДЕСПАС” ООД, находящ се в гр. Варна ул. Тодор Влайков 65 /бивша фабрика Хр.Ботев/.

Целта на провеждането на кръглата маса е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0036-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ДЕСПАС ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 29.05.2020. от 17:00 часа в офиса на „ДЕСПАС” ООД, находящ се в гр. Варна ул. Тодор Влайков 65 /бивша фабрика Хр.Ботев/.

Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.

Следвайте ни в социалните медии