Владислав Горанов: Комисията по хазарт е допуснала съществено нарушение!

По думите на финансовия министър чрез утвърждаването на незаконосъобразни правила е допуснато благоприятно третиране на няколко хазартни оператори

Допуснато е едно съществено нарушение от страна на Държавната комисия по хазарт (ДКХ), което в момента се обследва от правоохранителните органи дали е престъпление или не.

Това отговори финансовият министър Владислав Горанов на депутата от БСП Румен Гечев в писмо, след като на миналата седмица на парламентарен контрол народният представител поиска информация относно контрола за събиране на дължимите към бюджета плащания на данъци и такси от хазартния бранш, информира БТА.

„С утвърждаването на незаконосъобразни правила е допуснато благоприятно третиране по отношение налагането и внасянето на такси от няколко хазартни оператори, с което е допуснато невнасяне на посочената в моето изложение сума“, пише още в отговора на ресорния министър.

Горанов дава информация за дейността на ДКХ от 2015 до 2019 г. По негова информация в този период извършените проверки са 3137, от които 1381 са по сигнали, жалби и писма на други институции, както и проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ.

„Съставени актове за установяване на административни нарушения за посочения период са 378. Сред тях на лица – организатори на хазартни игри и не платили в срок дължимите вноски, са издадени 50 акта за установяване на публични държавни вземания. През периода 2015 г. – 2019 г. са изготвени и издадени 350 наказателни постановления от председателя на ДКХ. Наложените за този период имуществени санкции са в размер на 1 411 000 лева“, уточнява Горанов.

Финансовият министър посочва, че за неплатени в срок държавни такси са издадени 8 акта за установяване на публично държавно вземане на следните организатори на хазартни игри: „ЕВРОБЕТ” ООД, „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, „НЮ ГЕЙМС” АД и „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД. Изброените хазартни компании се свързват с бизнесмена Васил Божков. Като пбщият размер на установените публични държавни вземания по посочените 8 акта възлиза точно на 693 109 261,66 лв.

Министър Горанов отчете и нарастваш размер на приходите от тази дейност на годишна база за този период.

Следвайте ни в социалните медии