Вижте по колко ще вземат председателите на Общинска избирателна комисия

По 48 лв. ще вземе председател на Общинска избирателна комисия (ОИК). Това гласи решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 8 ноември.

Определите суми са за дежурства и за заседания, в които са участвали, за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до края на мандата.

Заместник-председател ще получи 43 лв. Секретар на ОИК взима 43 лв, а всеки от членовете – по 40 лв. За дежурства и заседание в един ден се изплаща само едно възнаграждение.

Възнагражденията на членовете на ОИК се одобряват с решение на ЦИК за всеки конкретен случай въз основа на искане от ОИК, подписано от председателя и секретаря, и са за сметка на държавния бюджет. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.

Следвайте ни в социалните медии