Вижте откъде идват най-много чужденци, за да работят в България

Най-много чужди граждани, които идват да работя в България, са от Украйна, съобщи в Народното събрание вицепремиерът Марияна Николова. Тя отговори на въпрос на народния представител Панел Шопов относно чуждите граждани влезли в България с работни визи.

По данни на Агенцията за заетостта през 2018 година достъп до пазара на труда в България е предоставен на 1904 граждани от 42 държави извън ЕС. Краткосрочна заетост – до три месеца, е позволена на 601 командировани граждани. Регистрираните сезонни работници са били 8443.

За периода от 1 януари до 30 септември 2019 година достъп до пазара на труда е предоставен на 2205 лица от 36 държави. Регистрирана е краткосрочна заетост до 3 месеца на 390 командировани лица и на 10 820 хора със сезонна заетост.

Най-много чужди граждани през миналата и тази година са работили в сферата на туризма.

Най-много чужди граждани с право на работа са дошли от Украйна: през 2018 година – 7142-ма и през първите девет месеца на тази година – 9010 души.

Всички чужди граждани са плащали социалните си осигуровки по ред, прилагащ се и за българските граждани, посочи Марияна Николова.

Следвайте ни в социалните медии