Българин реши научна задача на 50 години

Българин успя да реши сложна 50-годишна научна загадка. Откритието на Александър Стойчев ще помогне за създаването на нови цифрови приложения.

Сложният алгоритъм за цифрова обработка на сигнали се нарича бързото преобразуване на Фурие (FFT) и е публикуван през далечната 1965 г. В продължение на половин век никой не успява да намери алгоритъма за обратната операция.

„Ние успяхме да направим обратно преобразуване, наречено chip-z, искам да отбележа, че има 4 вида алгоритми, публикувани пред 1965 г и 1969 г. Стори ми се интересно, че няма обратно решение за този алгоритъм над 50 г.“, споделя Стойчев