Тези съвети могат да спасят живота ни при бедствия и аварии

Трагедията в село Хитрино разтърси цяла България. В деня на национален траур в памет на загиналите, техните семейства и пострадалите от жестоката катастрофа, помела десетки домове, няма как да не се замислим по какви начини е редно да реагираме в моменти на бедствия, аварии и кризисни ситуации.

Знаем ли как да спасим живота си? Знаем ли как да действаме при различните видове бедствено положение?

Важно е да помислим в каква ситуация се намираме, за да вземем адекватно решение. От най-голямо значение е преди всичко да запазим спокойствие и да не изпадаме в паника, доколкото е възможно. Само така можем максимално да съхраним живота си и този на близките около нас.

При обгазяване

Обгазяване може да се случи по много причини. Една от тях са катастрофите, подобно на ситуацията в Хитрино. За съжаление обгазяване може да се случи и в населени райони, близки до промишлени зони, от които би могло да изтичат различни видове химически замърсявания.

Органите на реда, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и лекарите съветват преди всичко да се отдалечим възможно най-бързо от мястото на обгазяване. Ако това е трудно постижимо, първото, което трябва да направим е да се снижим максимално до земята, където концентрацията на летливи газове е по-слаба. Там поемането на въздух е по-лесно, отколкото ако сме в изправено положение.

Поставянето на мокра кърпа на устата и носа също облекчава, но не във всички случаи, за съжаление. Някои газове нямат цвят и мирис, което затруднява регистрирането им от човешкия организъм. За жалост, тялото ни не разполага с рецептори, регистриращи ниска концентрация на кислород, поради което изведнъж можем да усетим замаяност и замъглено съзнание, невъзможност за трезво разсъждение, както и затруднена двигателна активност.

Избягвайте директен контакт с газове, течности или други материали, които могат да бъдат токсични. Носете лични предпазни средства като ръкавици или предпазни очила, ако работите с подобни вещества или се намирате в близост до тях.

Ако сте в помещение, в което има обгазяване, отворете широко всички врати и прозорци, колкото можете по-скоро, за да разредите концентрацията на газа. Изключете електрозахранването, за да предотвратите възможно прехвърчане на искри, които могат да предизвикат възпламеняване или експлозия. Изключете електрическия уред, за който имате съмнение, че причинява аварията (бойлер, газов котлон).

При обгазяване с въглероден окис или въглероден диоксид поставянето на мокра кърпа не защитава от увреждания, затова напуснете помещението колкото можете по-скоро.

Ако имате и най-малко съмнение, че сте били в пряк контакт с отровен газ или течност не чакайте симптомите да се проявят, а веднага се обадете на телефона за спешни случаи 112 или потърсете лекарска помощ в най-близкото лечебно заведение.

В случаи на излагане на кожата или очите на основи и киселини

Ако върху кожата или откритите части на тялото по някаква причина попадне киселина или основа, първото и най-важно нещо, което трябва да направите е да изплакнете много обилно с вода. Не чакайте, защото това е от решаващо значение – колкото по-бързо облеете с вода, толкова по-малки ще са щетите.

Важно е водата, с която обливате да не докосва други незасегнати части на тялото, защото така поставяте и тях в риск. Незабавно премахнете разяждащото вещество от себе си или от пострадалия, но го направете с предпазни ръкавици, плат или друга предпазваща материя.

При пожар

Важно е да знаем, че огънят се влияе предимно от наличието на кислород. Колкото повече кислород допускаме в помещението, толкова повече ще се разгаря пожарът. Ако е налице запалително вещество, то също е много силен фактор. Спирането на факторите, влияещи на горенето спира и пожара.

За целта затворете прозорците, за да спрете притока на кислород и напуснете помещението незабавно. Ако огънят е малък го залейте с вода, захлупете с мокро одеяло или посипете с пясък или подобно на него вещество. Препоръчително е всеки дом да е снабден с пожарогасител в срок на годност.

Изключете електричеството на цялото жилище, ако имате време за това преди да го напуснете. Обадете се на 112 и подайте сигнал.

Ако сте блокирани и не можете да излезете е важно да се затворите в незасегнато помещение и да запушите процепите, от които може да навлиза дим. В тези случаи мокрите кърпи на устата и носа ще ви помогнат да дишате по-нормално, докато дойде помощ. Винаги сигнализирайте – никога не се опитвайте да гасите пожар сами без специалисти! Това често води до влошаване на ситуацията.

При гръмотевични бури

Гръмотевичните бури, кълбовидните мълнии и токовите удари, причинени от светкавици взимат жертви всяка година, особено в по-отдалечените селски райони. Значителни материални щети също биват причинени от подобен род природни бедствия.

Ако се намирате на открито по време на гръмотевична буря е важно да избягате далече от дървета, метални конструкции без гръмоотводи, стърчащи скали, канали и други предмети, за които предполагате, че могат да привлекат гръм или кълбовидна мълния.

Ако сте в закрито помещение, което е ударено от гръм или в него е навлязла кълбовидна мълния е много важно да не докосвате земята с ръце по никакъв повод. Клекнете на земята без да сядате. Краката ви трябва да са плътно долепени един до друг.

Наведете главата си към коленете и ги притиснете до гръдния кош. Кръстосайте ръцете си пред коленете и хванете глезените си с противоположната ръка (ляв глезен хващате с дясна ръка и обратно). Ако в помещението има други хора стойте на разстояние от тях, защото между телата ви лесно може да протече ток, който да затвори веригата.

Силни ветрове и бури, смерчове, урагани

За щастие живеем в район, беден откъм подобни ураганни бедствия, но въпреки това не е изключено подобно явление да ни хване неподготвени.

Ураганите възникват най-често при тъмни буреносни облаци. Ако времето рязко се влоши в тази посока, следете метеорологичните бюлетини най-вече по радиото или по телевизията.

Ако сте вкъщи изключете незабавно тока. Ето защо е важно да имате радио на батерии, което да ви послужи за достъп до информация в такива случаи. Спрете още водоснабдяването и газовата инсталация, ако имате такава.

Не излизайте на открито, защото има опасност от падащи или хвърчащи отломки, които могат да нанесат животозастрашаващи щети на тялото. Затворете всички прозорци и врати. Ако живеете на висок етаж слезте в мазето или на по-долен етаж.

Ако сте навън в града влезте в подлез, обществена сграда или потърсете сигурен подслон. Ако пък ураганът ви завари, докато пътувате с колата си спрете на безопасно разстояние от други сгради, електрически стълбове, големи предмети или здания. Най-добре е да постоите на напълно открито място. Не излизайте от колата.

При снежни виелици и заледявания

Снежните виелици и заледявания са характерни у нас през месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалото време в зимния сезон.

Ако пътувате с автомобила си е препоръчително да избирате първокласни пътища, за които е по-сигурно, че са обработени подобаващо срещу заледяване и заснежаване. Не превишавайте допустимата скорост. Спазвайте изискванията за поддръжка на автомобила при зимни условия.

Ако сте затънали в заснежен участък избягвайте работата на двигателя на празен ход с оглед предотвратяване на риска от обгазяване и отравяне, гасете го периодично. Обадете се за помощ. Ако тръгвате на път в подобна снежна обстановка се уверете, че разполагате с топли дрехи, обувки, термоси, аптечка за първа помощ, фенерче.

При наводнения и свлачища

Наводненията се делят най-вече на внезапни и сигнализирани. При сигнализираните опасността от наводнение е регистрирана от органите на реда, за което населението е известено чрез средствата за масова комуникация или системите за ранно предупреждение. Тогава е необходимо не само да следите непрекъснато обстановката в района на наводнението, но и да следвате инструкциите за евакуация на специализираните екипи.

Ако обаче наводнението е настъпило внезапно, времето ви за реакция е много по-малко. Евакуацията зависи предимно от вас и бързата ви реакция. За живеещите в райони с повишен риск от наводнения е необходимо в дома си да разполагате винаги с чанта или куфар за първа помощ при аварии. В него трябва да има топли дрехи, суха храна, вода, фенерче, запалка, резервни батерии, зарядно за телефон и други пособия от първа необходимост.

Излизайки от дома си никога не се насочвайте към бързо течащи води или реки, защото не знаете каква дълбочина са достигнали те, независимо дали са залели населеното място, което познавате, или не. Тези води могат да са наситени с опасни и режещи предмети, които няма как да видите.

Намерете най-бързия начин да се качите на високо място и да изчакате спасителните екипи. Важно е да се изтеглите назад далече от обсега на бушуващата вода.
При земетресения

И при подобни бедствия трябва да сте подготвени с пакет от първа необходимост. Дръжте го на достъпно място, откъдето можете да го грабнете при нужда, евакуирайки се.

По време на земетресение трябва незабавно да напуснете жилището. След първия трус обикновено следват вторични. Опитът показва, че вторичните трусове могат и да са по-силни от първичния, затова не чакайте.

Не слизайте с асансьора, ползвайте стълбите. Ако нямате възможност да излезете по най-бързия начин от жилището, намерете укритие. Подходящи зони са дървените каси на вратите, масивни холни или кухненски маси, легла, вътрешните стени на жилището, носещи колони.

Ако след първоначалното усещане за трус жилището започне да се люлее по-силно не изпадайте в паника и в никакъв случай не хуквайте по стълбите и асансьорите.

В момент на земетресение, случващо се докато сте на улицата, застанете далече от сгради, електрически стълбове, далекопроводи, електропроводната мрежа на градския транспорт, дървета и други потенциално опасни здания и предмети. Просто изчакайте трусът да отмине.

Може да харесате и