Разглеждан етикет

Южна Азия

Животът в Южна Азия ще е невъзможен до края на века

Появяват се все повече изследвания, показващи, че промените в климата са не само реални и неизбежни, но и с все по-катастрофални последици. Причините за промени в климата са нарастващите температури, повишаването на равнището на моретата и…