Свободни работни места в Северозападна България

198

Свободните работни места в Северозападна България, обявени от областните дирекции към бюрото по труда.

Ето за какви позиции се търсят хора:

ОБЛАСТ ВРАЦА

Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла Слатина

 • Работни места за лица със средно образование:

Специалист

Монтажник на кабели

Камериерка

Машинен оператор по шиене на облекла

Автомеханик – мярка чл 55 в

Обслужващ в бензиностанция/газостанция

Продавач-консултанти – схема „Работа“

Стоковед - схема „Работа“

Работник за зареждане на рафтове - схема „Работа“

Снабдител/доставчик - схема „Работа“

Камериер в хотел - схема „Работа“

Администратор в хотел - схема „Работа“

Продавач в хранителен магазин - схема „Работа“

Касиер - схема „Работа“

Шофьор на товарен автомобил - схема „Работа“

Шофьор на лекотоварен автомобил - схема „Работа“

Барман – схема „Работа“

Заварчик - схема „Работа“

Касиер - схема „Работа“

Кранист- схема „Работа“

 • Работни места за лица с основно образование:

Шивач - схема „Младежка заетост“

Работник по поддръжка – схема ОЗМХ

Общ работник - схема „Работа“

Чистач/хигиенист - схема „Работа“

Помощник в магазин – схема „Работа“

Букмейкър – схема „Работа“

Работник по изолация – схема „Работа“

Домакин в склад - схема „Работа“

Кантарджия – схема „Работа“

Дирекция „Бюро по труда“ – Враца

 • Работни места за специалисти с висше образование:
  Експерт по продажби

Психолог

Главен счетоводител

Технически ръководител по строителство

Началник в строителен обект

Медицински сестри

Юрисконсулт

Счетоводител

 Експерт по трудова заетос

 Инженер на електроник

 • Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование:

Техник на електрически машини и апарати

Автомехани

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

Стругар

Шофьор на тежкотоварен автомобил

Машинист на пътно-строителни машини

Куриер в служба/офис

Работник по строителство

Кофражист на бетонови отливки

Зидаро-кофражист

Арматурист

Общ работник

Сервитьор

Обслужващ в кулинарен щанд

Готвач

Работник по сглобяване на детайли

Помощник-готвач

Помощник в кухня

Работник в кухня

Общ работник в промишлеността

Технически сътрудник

Машинен оператор по шиене

Барман

Шофьор на международни превози

Работник по изолации

Монтажник на електронни елементи

Монтажник на сложни/комбинирани изделия

Дърводелец

Продавач-консултант в хранителен магазин

Продавач-консултант в книжарница

Продавач-консултант

Продавач-консултант на плодове и зеленчуци

Продавач-консултант в бензиностанция

Продавач на закуски и напитки

Кредитен специалист в банка

Шлосер

Оператор на дърводелска машина

Шофьор на лекотоварен автомобил

Зидаромазач

Кранист

Обслужващ в бензиностанция

Касиер

Оператор на производствена линия

Електрозаварчик

Автомонтьор

Мияч на превозни средства

Организатор за обработка на производствена информация

Машинен оператор за обработка на камъни

Машинист на еднокофов багер

Машинист на автовишка

Машинист на булдозер

Фрезист

Оператор в контактен център

Производител на закуски
Заварчик

Работник за обработка на дърво

Шофьор на самосвал

Чистач/хигиенист

Камериер/камериерка

Дирекция „Бюро по труда“ – Козлодуй

 • Работни места за специалисти с висше образование:

Инженер на електронни инструменти и прибори

Учител в начален ета

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Продавач-консултант

Мияч на съдове

Сервитьор

Барман

Общ работник

 Електрозаварчик

Пазач/невъоръжена охрана

Касиер в счетоводство

Чистач-хигиенист

Администратор в хотел

Зидаромаза

Дирекция „Бюро по труда“ – Мездра

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Електротехник в промишлено производство

Машинен оператор по мелене

Шофьор на тежкотоварен автомобил-кат „С” ,12 и повече тона

Служител на гише

Работник по строителна изолация

Оператор на производствена линия

Монтажник на електронни елемент

Чистач на производствени помещения

Кофражист

Арматурист

Продавач-консултант

Работник по поддръжка на машини и съоръжения

Специалист по програми и проекти

Работник по поддръжка на пътища

Мияч на превозни средства

Шивач на тапицерия

Дирекция „Бюро по труда“ – Оряхово

 • Работни места за специалисти с висше образование:

Фармацевт

Помощник-фармацевт

Агроно

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Шивач на мъжко/дамско облекло

Касиер

Оператор на производствена линия

Помощник-готвач

Готвач

Камериер/камериерка

Работник за зареждане на рафтове

Шлосер

Сервитьори

Бармани

Работник за разсадопроизводство

ОБЛАСТ МОНТАНА

Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица-

 • Работни места за специалисти с висше образование:

Рехабилитатор по ЗИХУ

Мед.сестра по ЗИХ

 • Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование:

Оператор на производствена линия

Шивачи на мъжко/дамско облекло

Сервитьор

Продавач-консултант

Опаковач Читалищен секретар

Шофьор на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Манипулант в промишлеността

Сезонен работник в земеделието

Дирекция „Бюро по труда“ – Лом

 • Работни места за специалисти с висше образование:

Главен счетоводител в община

Учител по икономика – 11 часа седмично

Управител в институция - конкурс

 • Работни места за специалист с полувисше и средно специално образование:

Електромонтьо

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Чистач/хигиенист

Кранист (подвижен)

Шивач на шапки

Машинен оператор за шиене на облекла

Машинен оператор за производство тръби

Машинен оператор за бутилиране

Шлосер

Техник/механик

Сервитьор

Готвач

Продавач-консултант

Барман

Сервитьор

Шивач

Гладач с ютия

Водач на селскостопанска техника

Шофьор на тежкотоварен автомобил

Машинен оператор

Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана

 • Работни места за специалисти с висше образование:

Инспектор по качество на производствени процеси

Инженер-конструктор

Рехабилитатора

Детски учите

 • Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование:

Технически ръководители за асфалтополагане
Строителен техник

Ветеринарни техници

Технолог в шивашко производство

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Оператор на производствена линия

Шивачи

Кофражисти

Продавач-консултант

Продавач-консултанти/дюнери

Монтажник на климатична инсталация

Работника по поддръжка на пътища

Шофьори на товарен автомобил

Машинисти на ПСМ

Шивач

Продавач-консултант

Общ работник

Животновъди

Крояч на текстил

Гладач с ютия

Шофьор на товарен автомобил

Електротехник със средно образование

Техник на хладилна техника

Снабдител-доставчик

Шивачи с опит

Служител на гише в пощенска станция

Майстор за производство на тестени изделия

Диспечер на транспортни средства

Шофьори с кат. „С“ в склад на едро за алкохол и безалкохолни напитки

Работник в кухня

Сортировач на бутилки

Сервитьори

Барман

Шофьор на лекотоварен автомобил

Готвач на топла кухня, с опит

Общ работник в склад

Продавач-консултант в супермаркет

Общ работник

Чистачи

Продавач-консултант

Търговски представител на ИКТ2

Барман

Снабдител-досавчик

Техник на електродомакинска техника

Техник-механик на хладилна техника

Дърводелец

Шивач

Кредитни консултанти

Настройчик на металообработващи машини

Стругари

Заварчик

Кредитни консултанти

Машинни оператори на дървообработващи машини

Сервизен техник

Общ работник

Общ работник в промишлеността

Електромонтьор на промишлено оборудване

Общи работници

Шофьор на товарен автомобил и мотокарист

Чистач

Общи работника в месопреработка

Оператор на производствена линия

Камериерка

Мияч на съдове

Формовчик

Барман

Сервитьор

Машинни оператори за производство на пластмасови изделия

Оператор на хидротехническо съоръжение, с шофьорска книжка кат. „В“

ОБЛАСТ ВИДИН

Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик

 • Работни места за специалисти с висше образование:

Администратор в хотел

Оператор за контрол на процеси в химическото производство

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Сервитьор

Готвач

Камериер/ка

Помощник-готвач

Барман

Отговорник в търговска зала

Работник в кухня

Перач, ръчно

Спасител в басейн

Аниматор

Животновъд

Охранител

Рецепционист

Водач на селскостопански машини

Чистач/хигиенист

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин

 • Работни места за специалисти с висше образование:

Администратор в хотел

Лекар на обща медицина

Учител по теоретично обучение

Главен експерт

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Машинен оператор по шиене на облекла

Барман

Готвачи

Специалист по продажби

Сервитьор

Камериер/камериерка

Общ работник

Помощник готвач

Работник в кухня

Перач, ръчно

Спасител в басейн

Аниматор

Отговорник в търговска зал

Тракторист

Продавач-консултант

Чистач/хигиенист

Мияч на превозни средства (ръчно)

Работник в строителството

Шивач

Зидаромазач

Шофьор на тежкотоварен автомобил

Шофьор на лекотоварен автомобил

Заварчик

Монтажник

Бояджия на стоманени конструкции

Охранител

Производител на хляб, ръчно

Администратор в хотел

Технически сътрудник

Техник в строителство и архитектура

Сметосъбирач

Работник по озеленяване

Технически организатор

Машинен оператор на миячна машина

Работник по поддържане на спортни съоръжения

Машинен оператор

Машинен оператор за производство на каучукови изделия

Носач-товарач на стоки

Инструктор

Електромонтьор

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула

 • Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

Водопроводчик 

Продавач-консултант

Може да харесате и