Спасиха жена с изключително рядка операция в София

Лекари от столичната УМБАЛ “Св. Анна” спасиха живота на 60-годишна жена с изключително рядка и сложна операция.

Операцията е извършена под ръководството на д-р Нурфет Алиоски – началник на Отделение по ендоваскуларна неврохирургия.

60-годишната пациента постъпва в петък (14 юли) по спешност с левостранна хемипареза по-тежка за ръката и частична сензомоторна афазия. След направените изследвания се разбира, че става въпрос за една гигантска аневризма (над 2 сантиметра) в кавернозен сегмент.

На клиничен мултидисциплинарен съвет, с участието на невролози, неврохирузи и рентгенови специалисти, е взето решение да се подходи, чрез ендоваскуларен метод – тоест поставяне на т.нар (Flow diverter) или стент, който да отклонява потока.

Чрез специални катетри, през крака се стига до сънната артерия, след което със специфични микрокатетри се поставя стент. Налага се обаче и поставянето на още един стенд, вътре в самия стент за да се укрепи съда.

След операцията пациентката е екстубирана, с възстановено съзнание и подобрение по отношение на левостранната хемипарезса и нарушенията в говора.

„Въпреки, че само аз имам над 400 подобни операции, това е първата подобна операция, при която се наложи да бъда поставен втори стенд, вътре във вече поставен стент. Включително и колегите по света, рядко прибягват до такъв тип операции, но когато се налага, те трябва да се направят“, споделя д-р Алиоски.

 

Може да харесате и