Патрулират двама полицаи в парка

Патрулират двама полицаи в парка. Спират до един храст, който се клати и питат:

– Вие там по взаимно съгласие или?

– Да по взаимно! – отговаря мъжки глас.

– Не питаме теб!

– По взаимно съгласие! – потвърждава женски глас.

След малко още един клатещ се храст, при който се повтаря същия разговор. Стигат и до трети храст, който се полюшва:

– Вие там по взаимно съгласие ли?

– Да! – отговаря мъжки глас.

– Не питаме теб!

– Еми то няма друг…

Може да харесате и