България става по-конкурентноспособна, но с малко

България вече е на 49-та позиция в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум. Страната ни се придвижва с едно място напред спрямо миналата година.

Докладът за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум се базира на 16 показателя, подредени в списък. Изследването е протичало като анкетираните е трябвало да посочат петте най-проблемни показателя за правене на бизнес в своята страна. След това анкетираните е трябвало да подредят тези показатели в класация в низходящ ред.

Снимка 314667
Източник: World Economic Forum

 

Според резултатите от Доклада в България най-лош показател за правене на бизнес е корупцията – с 17.8 пунктаНа второ място в лошата класация се нарежда показателя “неефективност правителствената бюрокрация” – с 12.0 пункта. С 9.3 пункта е показателят “данъчни ставки”.

Със 124.4 млн. лева годишно намалява административната тежест за бизнеса

Сред най-важните изпълнени мерки е подписаната инструкция между ДФЗ и НАП за взаимодействие и обмен на информация

На четвърта позиция като показател за негативно влияние върху бизнеса анкетираните са посочили “лоша работна етика с работната ръка“, следван от “достъп до финанси“, “неадекватно образована работна ръка“, “политическа нестабилност” и други.

Статистиката отчита и фактори като здравеопазването и образованието в държавите.

Според Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум най-конкурентоспособната икономика в света е тази на Швейцария. Във връзка с това икономистът Тиери Жейже заяви пред БНТ, че многогодишният успех на икономиката на Швейцария се основава на нейния иновативен капацитет – страната разполагала с най-иновативните модели, най-гъвкавите организации и сигурен пазар на труда.

Под 8% от българите биха сигнализирали за корумпиран политик

Проблеми могат да възникнат в мнозинството прогнозира Алфа Рисърч

 

След Швейцария в класацията се нареждат САЩ, които се придвижват с една позиция напред. На трето място е Сингапур, на четвърто – Холандия, а на пето – Германия.

Снимка 314668

Източник: World Economic Forum

Може да харесате и