България е в дъното на Европа по средно заплащане на труда

Първенец в това отношение е Дания

България е на последно място в Европейския съюз по разходи за труд, показват данни на Евростат.  Те сочат, че има огромна разликите между отделните 28 страни-членки  – от 4,4 евро до 42 евро на час.

Ставката у нас е 4,4 евро на час, докато средното за общността е 24,4 евро и 29,8 евро за еврозоната. В тези данни не влизат разходите за труд в селското стопанство и публичната администрация.

След България най-ниско заплащане на труда е отчетено в Румъния (5,5  евро), Литва (7,3 евро), Латвия (7,5 евро), Унгария (8,3 евро) и Полша (8,6 евро).

Същевременно най-големите почасови разходи за труд са били направени в Дания (42 евро), следвана от Белгия (39,2 евро), Швеция (38 евро), Люксембург (36,6 евро) и Франция (35,6 евро).

Според данните на Евростат, средният разход за труд за един отработен час по отрасли е следната: в  индустрията е достигнал 26,6 евро, в услугите – 25,8 евро и в строителството – 23,3 евро. Данните се предоставят с уточнението, че те обхващат предприятия с 10 или повече служители.

От статистическата служба посочват, че разходите за труд са съставени от заплати и от непреки разходи за труд като социално осигурителните вноски от страна на работодателите.

Делът на непреките разходи за труд в целия Европейски съюз е достигнал през миналата година 23,0% от общите почасови разходи,

 Почасовите разходи за труд в България са се увеличили с 8,0% през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на предишната година, с което страната се нарежда на 4-о място сред членките на ЕС с най-силни повишения, показват още данните.

 Най-голям ръст е отчетен в Румъния (с 12,3%), Литва (с 10,7%), а Латвия е само с 0,1 процентен пункт преди нас – с 8,1%.

Може да харесате и