А някой тихо сече ли, сече

Три незаконни търга за добив на дървесина в Държавното ловно стопанство “Черни Лом” илюстрират как държавата се е превърнала в съучастник на бракониерската сечРезултат с изображение за незаконна сеч

Незаконната сеч в горите обикновено се представя като нашествие от организирани групи, най-често роми, които, възседнали стари военни камиони, секат ли, секат, докато не се намесят храбрите горски. Спасителите на гората обаче са малко и затова усилията да се спре масово изсичане на горите са безплодни. Това обаче са само приказки за наивници.

Без съучастието на държавата това няма как да стане. И примерът с действията на Държавното ловно стопанство “Черни Лом”, което само организира сеч на воля, е показателен. След няколко жалби на две дърводобивни компании от Търговишка област се разкрива нахална схема, която обаче, вместо да бъде бързо и безкомпромисно пресечена, сега бива замазвана, за да продължи на други места, почти по същия начин.

Сеч на воля

Близо една четвърт от територията на община Попово (Търговишка област) е гора. За стопанисването й през февруари 2015 г. местната администрация е сключила договор с Държавното ловно стопанство “Черни Лом”. Негов началник е Григор Гогов, бивш директор на Държавната агенция по горите в правителството на Пламен Орешарски.

Веднага след подписването на договора – още в края на февруари м.г., ловното стопанство провежда търг за добив на над 2000 куб.м дървесина. Тай е спечелен от три дружества – “БГ груп”, “Лесинвест 2002” и “Рела”, на които са издадени позволителни за сеч и всичко тръгва като по ноти – дърветата са отсечени, почистени, извозени и продадени. Едва след това става ясно, че търгът е бил организиран незаконно.

Според разпоредбите на Закона за горите наддаване за добив на дърва може да бъде проведено единствено и само въз основа на съществуващ Горскостопански план. Документът е важен, тъй като освен насоките за управлението на горските територии определя за срок от 10 години и допустимия размер на ресурсите, които могат да бъдат ползвани. С две думи, планът определя какво, колко и къде може да се сече в гората. В обратния вариант – при липсата на Горскостопански план, всеки може да отсече каквото, колкото и където поиска.

Точно такъв се оказва случаят с търга, организиран от Държавното ловно стопанство “Черни Лом” през февруари м.г. По данни на Районната инспекция по околната среда и водите в Шумен до началото на октомври 2015 г. план за управление на горския фонд, собственост на община Попово, не е бил съгласуван. Така се оказва, че цялата процедура по търга, както и последвалият добив на дърва са извършени в нарушение на закона.

Законът – врата в гората

Само три месеца по-късно – в края на май м.г., ловното стопанство организира втори търг. Той е за добив на близо 5.2 хил. куб.м дърва и след приключването му за извършване на сеч е издадена заповед за сключване на договор с компанията “Бул лес 2012”, често свързвана с директора на стопанството “Черни Лом” Григор Гогов. На второ място в търга е класирана отново “БГ груп”.

Тази процедура е обявена за нищожна от Административния съд в Търговище, тъй като се оказва, че към този момент Гогов не е разполагал с необходимите правомощия за организирането й. Но проверка на “Капитал” показа, че въпреки това в терените, обект на проваления търг, все пак е извършен добив на дърва.

Това е станало с позволителни за “разчистване след незаконна сеч”, издадени още през март м.г. Изненадата идва с протоколите за освидетелстване на сечището след края на разчистването. Те са достъпни в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, а в тях отбелязаното количество на дървата, добити след разчистването, са близо 150 куб.м.

Според собственици на компании, работещи в сферата на дърводобива, в случая най-вероятно става дума за прикриване на незаконен добив на дървесина. При констатиране на незаконна сеч най-напред трябва да бъде съставен протокол, а добитата дървесина да се конфискува. Едва след това започва разчистването. В гората, за която се грижи Държавното горско стопанство “Черни Лом”, това не се е случило. А така няма как да стане ясно дали изобщо в терените, обявени на търг, е извършвана незаконна сеч, преди те да бъдат “почистени”.

Липсата на горскостопански план продължава да не е пречка за стопанство “Черни Лом”, което си сече ли, сече. На 9 септември 2015 г. за дърводобив в гората на стопанството са издадени още няколко позволителни, които също са незаконни. За да прикрие този факт, а и за да оправдае организираните два търга през февруари и май, в края на септември Регионалната дирекция по горите в Шумен одобрява постфактум т.нар. план-извлечение, в който включва всички издадени до този момента позволителни за сеч.

Въз основа на този документ на 29 октомври началникът на Държавното ловно стопанство “Черни Лом” организира и трети търг. Той е за дърводобив в гората край Попово през 2016 г. Но и тази процедура е спряна скоро след отварянето на офертите, този път от самият Григор Гогов.

В нареждането си за това той е записал, че прекратява процедурата, която сам е организирал, тъй като терените, в които е трябвало да бъде извършена сеч, “не са предвидени в годишния план на община Попово за ползване на дървесина през 2016 г.”. В крайна сметка Горскостопанският план за управление на 2984 ха гори, собственост на община Попово е съгласуван от РИОСВ – Шумен, одобрен от Регионалната дирекция по горите, и влиза в сила едва на 21 декември 2015 г.

Капитал

Може да харесате и